Được sự cho phép của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc liên kết đào tạo thạc sỹ của các trường đại học với trường đại học Hà Tĩnh là sự phối hợp giữa các trường về các mặt, cụ thể là:

Về phương thức tuyển sinh và tổ chức đào tạo:

- Các trường đại học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học xây dựng; Trường Đại học Kinh tế- ĐHQG HN; Trường Đại học khoa học XH&NV- ĐHQG Hà Nội; Học viện Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh, chương trình, kế hoạch đào tạo, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng;

- Trường Đại học Hà Tĩnh chịu trách nhiệm phối hợp quảng bá tuyển sinh, thu nhận hồ sơ, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và quản lí học viên.

Về kinh phí đào tạo: Học viên đóng góp theo quy định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học xây dựng; Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG HN; Trường Đại học khoa học XH&NV, ĐHQG Hà Nội; Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo từng ngành học.

Về địa điểm đào tạo: Tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Các ngành liên kết đào tạo và các đơn vị phối hợp đào tạo:

TT

Ngành đào tạo

Đơn vị phối hợp đào tạo

Chỉ tiêu

1

Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

50

2

Kế toán

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

50

3

Quản lý kinh tế và chính sách

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

50

4

Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

50

5

Quản lý dự án xây dựng

Trường Đại học Xây dựng

50

6

Quản lý kinh tế

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG HN

50

7

Chính trị học

Trường ĐH KHXH&NV,ĐHQG HN

50

8

Kinh tế nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

50

9

Quản lý kinh tế

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

50

10

Quản  lý đất đai

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

50

 

 

Attachments:
Download this file (lien ket dao tao thac sy.PDF)Liên kết đào tạo thạc sỹ[ ]2133 kB