Hiện nay, Trường Đại học Hà Tĩnh dự kiến liên kết với Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế đào tạo chuyên ngành thạc sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Trường Đại học Hà Tĩnh trân trọng thông báo các cá nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu học tập nâng cao trình độ gửi đăng ký về Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh, phòng 306, nhà Hiệu bộ, Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

Qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hoặc Số điện thoại: 0912.999.299 (Cô Huyền); 0912.887.838 (Cô Thảo).