Thông báo về việc khảo sát nhu cầu học cao học các ngành: Kinh tế và quản lý du lịch; Kinh tế Nông nghiệp; Công nghệ sinh học; Khoa học môi trường; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ thực phẩm; Nuôi trồng thủy sản; Phát triển nông thôn; Thú Y.