Thông báo tuyển sinh lớp cao học chuyên ngành Quản lý Dự án Xây dựng của trường ĐH Xây dựng tại trường ĐH Hà Tĩnh năm 2017!

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 292/UBND-VX ngày 17 tháng 01 năm 2017, Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ xin Bộ Giáo dục và Đào tạo liên kết với Trường Đại học Xây dựng, đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý dự án xây dựng năm 2017. Thông tin cụ thể như sau:
- Đối tượng: Những người có bằng cử nhân liên quan đến lĩnh vực xây dựng và giao thông
- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Từ 15/7 - 30/8/2017
- Thời gian dự kiến thi: Tháng 11 năm 2017.
Phòng QLĐT Sau đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh trân trọng thông báo để quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân biết và kính mong quý cơ quan tạo điều kiện để các cán bộ, công chức có nhu cầu tại đơn vị đăng ký dự thi và học.
Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh.
Địa chỉ: Phòng 306 nhà Hiệu bộ, Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại VP: 0239. 3696757. Thầy Ngọc: 0945 076 688; Cô Huyền: 0912 999 299.