TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG                                             

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                            

                                               

 

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC (Học kỳ 3)

TẠI ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

  1. Chuyên ngành Quản lý XD – Quản lý dự án, Khóa T11/2017&T5/2018 (DAHT1711&DAHT1805)

Thứ Bảy 23/3/2019

(Sáng)

Thứ Bảy 23/3/2019

(Chiều)

8h00: (90 phút)

Thi Môn 1: Quản lý chi phí dự án ĐTXD

14h00: (90) phút

Thi Môn 3: Hệ thống quản lý môi trường

9h45: (90 phút)

Thi Môn 2: Quản lý dự án nâng cao

15h45: (60) phút

Thi Môn 4: Phương pháp luận NCKH chuyên ngành

 

 

Chủ Nhật 24/3/2019

(Sáng)

8h00: (90 phút)

Thi Môn 5: Kết cấu và công nghệ mới trong XDCT Cầu

9h45: (60 phút)

Thi Môn 6: Tài chính dự án

 

 

GHI CHÚ:

Môn phương pháp luận NCKH chuyên ngành: thời gian làm bài : 60 phút, học viên được phép sử dụng tài liệu