Attachments:
Download this file (2017A - Ky 1 -  HA TINH.pdf)Thời khóa biểu lớp Quản trị Kinh doanh 2017 - Trường Đại học Bách Khoa[Thời khóa biểu lớp Quản trị Kinh doanh 2017 - Trường Đại học Bách Khoa]215 kB