Attachments:
Download this file (LICH THI HET HOC PHAN HOC KY II NAM HOC 2016-2017 LOP K24 QLKT4.pdf)\"LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 LỚP K24 QLKT4, TRƯỜNG ĐẠI [Lịch thi hết học phần lớp QLKT, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội]179 kB